PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školská rada

Školská rada

Datum zřízení školské rady: 1.1.2006

Školská rada byla zřízena na základě znění zákona č. 561/2004 Sb., § 167,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Usnesení Rady města Sušice č. 599 ze dne 31.10.2005.

Složení školské rady pro období 01.01.2018 – 31.12.2020

Zástupci za zřizovatele:

pí. Daniela Šedinová
pí. Bc. Miroslava Oudesová
pí. Marie Valdmanová

Zástupci za rodiče:

ZŠ TGM, Dr. E. Beneše 129 p. MUDr. Michal Svoboda
ZŠ TGM, Komenského 59, 1. stupeň ZŠ pí. JUDr. Jarmila Štroblová
ZŠ TGM, Komenského 59, třídy ZŠ praktické pí. Petra Kopalová

Zástupci za pedagogické pracovníky:

ZŠ TGM, Dr. E. Beneše 129 pí. Mgr. Daniela Formanová
ZŠ TGM, Komenského 59, 1. stupeň ZŠ pí. Mgr. Hana Hasnedlová
ZŠ TGM, Komenského 59, třídy ZŠ praktické pí. Mgr. Ladislava Jansová

 

Důležité odkazy

Sponzoři