PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školní exkurze Černošín – Stříbro

Náš výlet začal v 8.00 srazem na autobusovém nádraží, odkud jsme odjeli směr Černošín. Cesta nám rychle utekla a po zhruba dvou hodinách jsme už „cítili", že se blížíme k cíli. V Černošíně se totiž nachází třídírna a skládka odpadu. A protože se na naší škole tématu správného tříděním věnujeme, byli jsme zvědaví na to, co se s odpadem děje po jeho svozu na skládku. Po příjezdu se nás ujal lektor, který nám ve školícím centru vysvětlil, jak to v provozu skládky chodí. Ukázal nám příklady výrobků z recyklovaných materiálů, vysvětlil vznik a správné založení skládky a pustil výukový film. Z místnosti, kde jsme si povídali, byl skleněný průhled do haly s pásovými dopravníky a odpadem připraveným k třídění. Lektor nás poté provedl areálem skládky, kde jsme viděli, jak to s ukládáním netříděného odpadu vypadá v praxi.
Pak jsme zase nasedli do autobusu a vyrazili na další cestu do hornického města Stříbro. Ve Stříbře jsme se zastavili v malém parku, kde se nacházela linie kamenů označující 13. poledník, který prochází středem města. Zopakovali jsme si co jsou to vlastně poledníky a rovnoběžky a pak jsme si udělali společnou fotku. Na náměstí jsme ještě obdivovali krásnou renesanční a po krátkém rozchodu jsme vyrazili domů. Výlet se nám moc líbil. VK

7A cernosin 19 1více fotografií ->ZDE

Školní exkurze Černošín – Stříbro

Náš výlet začal v 8.00 srazem na autobusovém nádraží, odkud jsme odjeli směr Černošín. Cesta nám rychle utekla a po zhruba dvou hodinách jsme už „cítili“, že se blížíme k cíli. V Černošíně se totiž nachází třídírna a skládka odpadu. A protože se na naší škole tématu správného tříděním věnujeme, byli jsme zvědaví na to, co se s odpadem děje po jeho svozu na skládku. Po příjezdu se nás ujal lektor, který nám ve školícím centru vysvětlil, jak to v provozu skládky chodí. Ukázal nám příklady výrobků z recyklovaných materiálů, vysvětlil vznik a správné založení skládky a pustil výukový film. Z místnosti, kde jsme si povídali, byl skleněný průhled do haly s pásovými dopravníky a odpadem připraveným k třídění. Lektor nás poté provedl areálem skládky, kde jsme viděli, jak to s ukládáním netříděného odpadu vypadá v praxi.

Pak jsme zase nasedli do autobusu a vyrazili na další cestu do hornického města Stříbro. Ve Stříbře jsme se zastavili v malém parku, kde se nacházela linie kamenů označující 13. poledník, který prochází středem města. Zopakovali jsme si co jsou to vlastně poledníky a rovnoběžky a pak jsme si udělali společnou fotku. Na náměstí jsme ještě obdivovali krásnou renesanční a po krátkém rozchodu jsme vyrazili domů. Výlet se nám moc líbil.

Důležité odkazy

Sponzoři