PřihlášeníDesigned by:
canaletto

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

4.9.2017 Zahájení školního roku 2017/2018
31.1.2018 Ukončení vyučování v 1. pololetí
29.6.2018 Ukončení vyučování v 2. pololetí
3.9.2018 Zahájení školního roku 2018/2019

 

Termíny prázdnin a svátků

28.9.2017

Den české státnosti

26.10.2017 a 27.10.2017

Podzimní prázdniny

17.11.2017

Den boje za svobodu a demokracii

23.12.2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

2.2.2018

Jednodenní pololetní prázdniny

12.3.2018 - 18.3.2018

Jarní prázdniny

29.3.2018 - 30.3.2018

Velikonoční prázdniny

2.4.2018 Velikonoční pondělí
1.5.2018 Svátek práce
8.5.2018 Den vítězství

2.7.2018 - 31.8.2017

Hlavní prázdniny

 

 

Den otevřených dveří

úterý 20.3.2018 od 14.00 do 17.00 hod

 

ico9

Zápis

do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019

 

 

Středa 4.04.2018 od 14.00 do 17.00 hod
Čtvrtek 5.04.2018 od 14.00 do 17.00 hod

 

Informační den pro rodiče žáků budoucí 1.třídy

úterý 22.5.2018 od 15.00 hod  (změna termínu)

 

Termíny třídních schůzek - objekt Dr.E.Beneše 129, Sušice

 • úterý 12.9.2017 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • úterý 31.10.2017
 • úterý 9.1.2018
 • úterý 3.4.2018
 • úterý 29.5.2018

Termíny třídních schůzek - objekt Komenského, Sušice

 • čtvrtek 14.9.2017 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • čtvrtek 2.11.2017
 • čtvrtek 11.1.2018
 • čtvrtek 5.4.2018
 • čtvrtek 31.5.2018

Třídní schůzky se budou konat vždy na 1. stupni ZŠ od 15.00 hod

na 2. stupni ZŠ od 15.45 hod (individuální konzultace s vyučujícími 2. stupně ZŠ již od 15.00 hod)

V případě, že budou rodiče požadovat informace o svém dítěti mimo uvedené termíny třídních schůzek, mohou si domluvit individuální termín. Vyučující nebudou poskytovat informace v době, kdy vyučují.

Termíny pedagogických rad

 • úterý 29.8.2017  - Zahajovací porada
 • úterý 14.11.2017  -Čtvrtletní porada
 • úterý 23.1.2018 - Pololetní porada
 • úterý 17.4.2018 - Třičtvrtěletní porada
 • čtvrtek 21.6.2018 - Závěrečná porada

Pedagogické rady a provozní porady se budou konat vždy ve sborovně školy od 14.00 hod, nebude-li uvedeno jinak dodatečnou informací na nástěnce ve sborovně školy.

Učební osnovy

I. až IX. ročník

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Základní školy T. G. Masaryka

ico10

Vyučovací hodiny

Vyuč. hodina Volná 7. hodina Volná 6.hodina Volná 5.hodina
1. 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40
3. 09.55 - 10.40 09.55 - 10.40 09.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50 - 11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30  volná 1/2 hodina
6. 12.40 - 13.25  volná 1/2 hodina  12.05 - 12.50
7. volná 1/2 hodina  13.00 - 13.45  13.00 - 13.45
8. 13.55 - 14.40  13.55 - 14.40  13.55 - 14.40
9. 14.50 - 15.35  14.50 - 15.35  14.50 - 15.35

 

Bude-li v odpoledních hodinách vyučován předmět v dvouhodinovém bloku, např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova apod., bude vypuštěna přestávka mezi vyučovacími hodinami. V takovém případě bude přihlíženo k fyziologickým potřebám žáků (zajištění pitného režimu, WC apod.).

V případě, že rodiče potřebují projednat s vyučujícími jakékoliv záležitosti týkající se jejich dítěte, je tak možné učinit výhradně v době, kdy učitel nevyučuje, tj. před vyučováním, po vyučování, v průběhu hodin, kdy učitel nevyučuje nebo o přestávkách. V takovém případě je vhodné si schůzku předem domluvit.

Žáka lze v průběhu vyučovací hodiny uvolňovat z výuky pouze ve výjimečných případech, tj. při zdravotních obtížích, při plánované návštěvě odborného lékaře, při vážných rodinných situacích apod. V takovém případě může žák ze školy odcházet výhradně pod dozorem zákonného zástupce žáka nebo pod dozorem zákonným zástupcem pověřené zletilé osoby, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 

Zaměstnanci školy - školní rok 2017/2018

Učitelský sbor

PaedDr.Richard SmolaPaedDr. Richard Smola

ředitel ZŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Daniela Formanová

zástupce ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mgr.Zdeňka Šímová třídní učitelka 1.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Zdeňka Přindová třídní učitelka 1.B Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Martina Vojíková třídní učitelka 2.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Dagmar Zikmundová třídní učitelka 3.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PaedDr.Hana Hupková třídní učitelka 4.A
vých.poradkyně
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Marcela Žaloudková třídní učitelka 5.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Veronika Kohoutová třídní učitelka 6.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jana Provaznikova třídní učitelka 6.B Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Václava Pekhartová třídní učitelka 6.E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Macková, DiS asistent pedagoga Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Marie Kocmanová třídní učitelka 7.A
metodik prev.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Hana Šišková třídní učitelka 7.B  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jindra Lejsková asistent pedagoga Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jana Kuderová třídní učitelka 7.E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Kačurová

asistent pedagoga

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Irena Horejšová

třídní učitelka 8.A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Jana Karausová

třídní učitelka 8.B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Miroslava Potužáková

třídní učitelka 9.A
vých.poradkyně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Jiřina Šafářová

třídní učitelka 9.B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Václav Kotrba

třídní učitel 9.E

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hana Habartová
učitelka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Marie Hambergerová

učitelka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Jana Oudesová

učitelka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Irena Sedláčková učitelka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vojtěch Šmídl učitel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Václav Valdman

učitel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Lenka Wallischová

učitelka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Školní družina

Jitka Brzáková

vedoucí vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petra Orošová vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Věra Naušová vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní zaměstnanci

Jana Potočová sekretářka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeněk Ipser školník - údržbář, topič Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kristina Chroustová uklízečka
Hana Kostelníková uklízečka
Drahomíra Krýslová uklízečka
Iveta Pešlová uklízečka

 

 

Třídy

Číslo učebny Třída Třídní učitel/ka
104 1.A Mgr.Zdeňka Šímová
101 1.B Mgr.Zdeňka Přindová
107 2.A Mgr. Martina Vojíková
203 3.A Mgr. Dagmar Zikmundová
207 4.A PaedDr.Hana Hupková
105 5.A Mgr.Marcela Žaloudková
206 6.A Mgr.Veronika Kohoutová
304 6.B Mgr.Jana Provazníková
108 6.E Mgr.Václava Pekhartová
306 7.A Mgr.Marie Kocmanová
308 7.B Mgr.Hana Šišková
208 7.E Mgr.Jana Kuderová
303 8.A Mgr.Irena Horejšová
210 8.B Mgr.Jana Karausová
310 9.A Mgr.Miroslava Potužáková
201 9.B Mgr.Jiřina Šafářová
307 9.E Mgr.Václav Kotrba

Důležité odkazy

Sponzoři