PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školní parlament ZŠ T.G.M.

Proč jsme založili školní parlament?

  • Je dobrým komunikačním prostředkem mezi žáky a vedením školy.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci s třídou.
  • Podporuje žáky a pomáhá jim.
  • Zlepšuje atmosféru ve škole (akce, soutěže: Den naruby, Tři přání,...)
  • Podporuje charitu ( projekty: víčka pro Kubíčka, pomoc Nepálu, Kola pro Afriku, Krabice od bot,...)
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci.
  • Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

Co na školním parlamentu děláme?
Scházíme se podle potřeby, minimálně však jednou do měsíce, vždy ve čtvrtek šestou vyučovací hodinu v učebně přírodopisu. Naší hlavní činností je příprava různých projektů, akcí nebo charitativních sbírek. Snažíme se zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky a diskutujeme o dění ve škole. Věnujeme pozornost námětům z řad našich spolužáků. Ti je mohou vznést přímo v parlamentu nebo prostřednictvím svých zástupců - členů ŠP. Každý z nás má funkci, kterou v parlamentu zastává a je jeho důležitou součástí. Parlament nás učí a naučil spoustu věcí, které se nám budou hodit i do samostatného života.
Volby do školního parlamentu:

Volby se konají vždy na začátku školního roku. Každá třída si zvolí 2 zástupce, kteří se stávají členy parlamentu na celý školní rok. Člen parlamentu může požádat o odstoupení, pokud uvede vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu. O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament.

Role ve školním parlamentu:

předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky
místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu
mluvčí: prezentuje ŠP navenek, má na starosti prezentaci na facebooku a www stránkách
novinář: má na starosti prezentaci ŠP v Sušických novinách, na facebooku a www stránkách
fotograf: zajišťuje fotodokumentaci z akcí ŠP
rychlá spojka: má na starosti rychlý přenos informací mezi členy
koordinátor: připravuje program schůzky, rozvíjí u členů potřebné dovednosti, tak aby ŠP fungoval co nejlépe

Důležité odkazy

Sponzoři