PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Kontakt : mobilní telefon 702 006 403

 

Školní družina má dvě oddělení
I. oddělení p. Iva Fabšicová 1.třída + 2. třída
II. oddělení p. Pavla Vaníková 3. třída + 4. třída

 

Provoz školní družiny začíná ráno v 6.30 hod. (příchod žáků do ranní školní družiny končí v 7.30 hod). Odpolední provoz končí v 16.00 hod.

 • • Poplatek ve školní družině na jedno pololetí činí 250,- Kč. Finanční příspěvek od rodičů využíváme především na nákup materiálu pro práci s dětmi ve školní družině a vybavení školní družiny novými stolními hrami a stavebnicemi.
 • • Žák je přijat do školní družiny na základě vyplněné přihlášky.
 • • Nastane-li změna v odchodu žáka ( dříve nebo později) musí se předem prokázat písemným prohlášením. Dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutno provést úpravu v přihlášce.
 • • Pro vyzvednutí žáka jinou osobou, než která je uvedena na přihlášce, musí mít tato osoba vždy písemný doklad podepsaný rodičem, popř.zákonným zástupcem. V nejasných případech vychovatelky školní družiny ověřují dané skutečnosti telefonicky.
 • • Rodiče si žáky mohou vyzvedávat do 14.00 hod. a potom až od 15.00 hod., aby se děti mohly v této době věnovat souvisle připravené odpolední činnosti..
 • • V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do 15 minut po ukončení provozu školní družiny, kontaktují vychovatelky školní družiny rodiče telefonicky. V případě jejich nedostupnosti, informuje ředitele školy nebo zástupce, který určí další postup.
 • • Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou v době pravidelných informativních schůzek zůstávat ve školní družině dle potřeby rodičů. Tato možnost je nabídnuta i dětem, které do školní družiny nejsou zapsány.
 • • Žáci 1.ročníku chodí na obědy společně s vychovatelkou, která pomáhá při stolování a postupně je vede k samostatnosti. Ostatní žáci docházejí na obědy sami a poté přicházejí do školní družiny samostatně.
 • • Od 13.40 – 13.55 hod. je vyčleněn čas na svačinu, svačinu i nápojové tekutiny zajišťují zákonní zástupci.
 • • Na pobyt venku je doporučováno žákům sportovní oblečení, které si mohou uložit ve skříňkách umístěných ve školní družině.
 • • Svoji činnost prezentuje ŠD na webových stránkách školy, v místním a regionálním tisku.
 • Jednou ročně pořádá v prostorách školy výstavu prací žáků ze zájmových činností.

Pravidelně se opakující akce školní družiny

 • • 2 krát ročně akce pro žáky a rodiče.
 • • Výtvarné hry a činnosti s přírodninami.
 • • Mikulášská nadílka, advent, zdobení vánočního stromečku.
 • • Bruslení na zimním stadionu.
 • • Zábavné odpoledne pro žáky spojené se soutěžemi.
 • • Karneval s vyhodnocením nejoriginálnějšího kostýmu.
 • • Lidové tradice a zvyky týkající se jara.
 • • Vycházky, hry a soutěže v přírodě.

 

 Vyhlášky školní družiny

Zásady bezpečnosti ->ZDEword

 

Vnitřní směrnice - ZDEword

 

Vnitřní řád ŠD ->ZDEword

 

Generální souhlas ŠD->ZDEword

Důležité odkazy

Sponzoři