PřihlášeníDesigned by:
canaletto

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

3.9.2018 Zahájení školního roku 2018/2019
31.1.2019 Ukončení vyučování v 1. pololetí
28.6.2019 Ukončení vyučování v 2. pololetí
2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020

 

Termíny prázdnin a svátků

28.9.2018

Den české státnosti

29.10.2018 a 30.10.2018

Podzimní prázdniny

22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny

1.2.2019

Jednodenní pololetní prázdniny

4.2.2019 - 10.2.2019

Jarní prázdniny

18.4.2019 - 22.4.2019

Velikonoční prázdniny

1.5.2019 Svátek práce
8.5.2019 Den vítězství

29.6.2019 - 1.9.2019

Hlavní prázdniny

 

 

Den otevřených dveří

úterý 19.3.2019 od 14.00 do 17.00 hod

 

ico9

Zápis

do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020

 

 

Středa 3.4.2019 od 14.00 do 17.00 hod
Čtvrtek 4.4.2019 od 14.00 do 17.00 hod

 

Informační den pro rodiče žáků budoucí 1.třídy

úterý 21.5.2019 od 15.00 hod 

 

Termíny třídních schůzek - objekt Dr.E.Beneše 129, Sušice

 • úterý 11.9.2018 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • úterý 6.11.2018
 • úterý 8.1.2019
 • úterý 9.4.2019
 • úterý 4.6.2019

Termíny třídních schůzek - objekt Komenského, Sušice

 • čtvrtek 13.9.2018 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • čtvrtek 8.11.2018
 • čtvrtek 10.1.2019
 • čtvrtek 11.4.2019
 • čtvrtek 6.6.2019

Třídní schůzky se budou konat vždy na 1. stupni ZŠ od 15.00 hod

na 2. stupni ZŠ od 15.45 hod (individuální konzultace s vyučujícími 2. stupně ZŠ již od 15.00 hod)

V případě, že budou rodiče požadovat informace o svém dítěti mimo uvedené termíny třídních schůzek, mohou si domluvit individuální termín. Vyučující nebudou poskytovat informace v době, kdy vyučují.

Termíny pedagogických rad

 • pondělí 27.8.2018  - Zahajovací porada
 • úterý 20.11.2018  -Čtvrtletní porada
 • úterý 22.1.2019 - Pololetní porada
 • úterý 16.4.2019 - Třičtvrtěletní porada
 • čtvrtek 20.6.2019 - Závěrečná porada

Pedagogické rady a provozní porady se budou konat vždy ve sborovně školy od 14.00 hod, nebude-li uvedeno jinak dodatečnou informací na nástěnce ve sborovně školy.

Učební osnovy

I. až IX. ročník

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Základní školy T. G. Masaryka

ico10

Vyučovací hodiny

Vyuč. hodina Volná 7. hodina Volná 6.hodina Volná 5.hodina
1. 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40
3. 09.55 - 10.40 09.55 - 10.40 09.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35 10.50 - 11.35 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30 11.45 - 12.30  volná 1/2 hodina
6. 12.40 - 13.25  volná 1/2 hodina  12.05 - 12.50
7. volná 1/2 hodina  13.00 - 13.45  13.00 - 13.45
8. 13.55 - 14.40  13.55 - 14.40  13.55 - 14.40
9. 14.50 - 15.35  14.50 - 15.35  14.50 - 15.35

 

Bude-li v odpoledních hodinách vyučován předmět v dvouhodinovém bloku, např. výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova apod., bude vypuštěna přestávka mezi vyučovacími hodinami. V takovém případě bude přihlíženo k fyziologickým potřebám žáků (zajištění pitného režimu, WC apod.).

V případě, že rodiče potřebují projednat s vyučujícími jakékoliv záležitosti týkající se jejich dítěte, je tak možné učinit výhradně v době, kdy učitel nevyučuje, tj. před vyučováním, po vyučování, v průběhu hodin, kdy učitel nevyučuje nebo o přestávkách. V takovém případě je vhodné si schůzku předem domluvit.

Žáka lze v průběhu vyučovací hodiny uvolňovat z výuky pouze ve výjimečných případech, tj. při zdravotních obtížích, při plánované návštěvě odborného lékaře, při vážných rodinných situacích apod. V takovém případě může žák ze školy odcházet výhradně pod dozorem zákonného zástupce žáka nebo pod dozorem zákonným zástupcem pověřené zletilé osoby, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 

Zaměstnanci školy - školní rok 2018/2019

Učitelský sbor

PaedDr.Richard SmolaPaedDr. Richard Smola

ředitel ZŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Daniela Formanová

zástupce ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mgr.Eva Brejchová třídní učitelka 1.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Stanislava Kaláziová asistent pedagoga
Mgr.Zdeňka Šímová třídní učitelka 2.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Marcela Žaloudková třídní učitelka 2.B Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Martina Vojíková třídní učitelka 3.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Dagmar Zikmundová třídní učitelka 4.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PaedDr.Hana Hupková třídní učitelka 5.A
vých.poradkyně
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Irena Sedláčková třídní učitelka 6.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Miroslava Potužáková třídní učitelka 6.B
vých.poradkyně
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jiřina Šafářová třídní učitelka 6.E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc.Václava Jůzová asistent pedagoga
Mgr.Veronika Kohoutová třídní učitelka 7.A Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jana Provaznikova třídní učitelka 7.B Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Václava Pekhartová třídní učitelka 7.E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Macková, DiS asistent pedagoga Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Marie Kocmanová třídní učitelka 8.A
metodik prev.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Hana Šišková třídní učitelka 8.B  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jindra Lejsková asistent pedagoga Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr.Jana Kuderová třídní učitelka 8.E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Kačurová

asistent pedagoga

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Irena Horejšová

třídní učitelka 9.A

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Jana Karausová

třídní učitelka 9.B

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Marie Hambergerová učitelka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Václav Kotrba

učitel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Jana Oudesová

učitelka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Zdeňka Přindová učitelka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vojtěch Šmídl učitel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Václav Valdman

učitel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Lenka Wallischová

učitelka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Školní družina

Petra Orošová

vedoucí vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Mgr.Zdeňka Přindová vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Věra Naušová vychovatelka ŠD Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní zaměstnanci

Jana Potočová sekretářka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeněk Ipser školník - údržbář, topič Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kristina Chroustová uklízečka
Hana Kostelníková uklízečka
Drahomíra Krýslová uklízečka
Iveta Pešlová uklízečka

 

 

Třídy

Číslo učebny Třída Třídní učitel/ka
105 1.A Mgr.Eva Brejchová
104 2.A Mgr.Zdeňka Šímová
101 2.B Mgr.Marcela Žaloudková
107 3.A Mgr. Martina Vojíková
203 4.A Mgr. Dagmar Zikmundová
207 5.A PaedDr.Hana Hupková
307 6.A Mgr.Irena Sedláčková
310 6.B Mgr.Miroslava Potužáková
108 6.E Mgr.Jiřina Šafářová
206 7.A Mgr.Veronika Kohoutová
304 7.B Mgr.Jana Provazníková
201 7.E Mgr.Václava Pekhartová
306 8.A Mgr.Marie Kocmanová
308 8.B Mgr.Hana Šišková
208 8.E Mgr.Jana Kuderová
303 9.A Mgr.Irena Horejšová
210 9.B Mgr.Jana Karausová

Důležité odkazy

Sponzoři