PřihlášeníDesigned by:
canaletto

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

3.9.2018 Zahájení školního roku 2018/2019
31.1.2019 Ukončení vyučování v 1. pololetí
28.6.2019 Ukončení vyučování v 2. pololetí
2.9.2019 Zahájení školního roku 2019/2020

 

Termíny prázdnin a svátků

28.9.2018

Den české státnosti

29.10.2018 a 30.10.2018

Podzimní prázdniny

22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny

1.2.2019

Jednodenní pololetní prázdniny

4.2.2019 - 10.2.2019

Jarní prázdniny

18.4.2019 - 22.4.2019

Velikonoční prázdniny

1.5.2019 Svátek práce
8.5.2019 Den vítězství

29.6.2019 - 1.9.2019

Hlavní prázdniny

 

 

Den otevřených dveří

úterý 19.3.2019 od 14.00 do 17.00 hod

 

ico9

Zápis

do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020

 

 

Středa 3.4.2019 od 14.00 do 17.00 hod
Čtvrtek 4.4.2019 od 14.00 do 17.00 hod

 

Informační den pro rodiče žáků budoucí 1.třídy

úterý 21.5.2019 od 15.00 hod 

 

Termíny třídních schůzek - objekt Dr.E.Beneše 129, Sušice

 • úterý 11.9.2018 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • úterý 6.11.2018
 • úterý 8.1.2019
 • úterý 9.4.2019
 • úterý 4.6.2019

Termíny třídních schůzek - objekt Komenského, Sušice

 • čtvrtek 13.9.2018 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • čtvrtek 8.11.2018
 • čtvrtek 10.1.2019
 • čtvrtek 11.4.2019
 • čtvrtek 6.6.2019

Třídní schůzky se budou konat vždy na 1. stupni ZŠ od 15.00 hod

na 2. stupni ZŠ od 15.45 hod (individuální konzultace s vyučujícími 2. stupně ZŠ již od 15.00 hod)

V případě, že budou rodiče požadovat informace o svém dítěti mimo uvedené termíny třídních schůzek, mohou si domluvit individuální termín. Vyučující nebudou poskytovat informace v době, kdy vyučují.

Termíny pedagogických rad

 • pondělí 27.8.2018  - Zahajovací porada
 • úterý 20.11.2018  -Čtvrtletní porada
 • úterý 22.1.2019 - Pololetní porada
 • úterý 16.4.2019 - Třičtvrtěletní porada
 • čtvrtek 20.6.2019 - Závěrečná porada

Pedagogické rady a provozní porady se budou konat vždy ve sborovně školy od 14.00 hod, nebude-li uvedeno jinak dodatečnou informací na nástěnce ve sborovně školy.

 

 


Učební osnovy

I. až IX. ročník

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Základní školy T. G. Masaryka

 

 ico10

 

Vyučovací hodiny

 

1. hodina: 8.00 - 8.45

2. hodina: 8.55 - 9.40

3. hodina: 9.55 - 10.40

4. hodina: 10.50 - 11.35

5. hodina: 11.45 - 12.30

6. hodina: 12.40 - 13.25

7. hodina: 13.55 - 14.40

V případě, že rodiče potřebují projednat s vyučujícími jakékoliv záležitosti týkající se jejich dítěte, je tak možné učinit výhradně v době, kdy učitel nevyučuje, tj. před vyučováním, po vyučování, v průběhu hodin, kdy učitel nevyučuje nebo o přestávkách. V takovém případě je vhodné si schůzku předem domluvit.

Žáka lze v průběhu vyučovací hodiny uvolňovat z výuky pouze ve výjimečných případech, tj. při zdravotních obtížích, při plánované návštěvě odborného lékaře, při vážných rodinných situacích apod. V takovém případě může žák ze školy odcházet výhradně pod dozorem zákonného zástupce žáka nebo pod dozorem zákonným zástupcem pověřené zletilé osoby, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 

Zaměstnanci školy - školní rok 2017/2018

Učitelský sbor

PaedDr.Richard SmolaPaedDr. Richard Smola

ředitel ZŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Daniela Formanová

zástupce ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odloučené pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Sušice Komenského 59

 

Mgr.Monika Čermáková třídní učitelka 1.E
Lenka Jáchimová asistent pedagoga
Mgr.Anna Potužníková třídní učitelka 2.E
Jana Hambergerová asistent pedagoga
Mgr.Danuše Kratochvílová třídní učitelka 3.E
Michaela Šípová asistent pedagoga
Mgr.Hana Hasnedlová třídní učitelka 4.E
vedoucí učitelka
Mgr.Roman Lupíšek třídní učitel 5.E
Kristýna Mészárosová asistent pedagoga
Mgr.Dagmar Hraničková učitelka 

Školní družina

Iva Fabšicová vychovatelka ŠD
Pavla Vaníková vychovatelka ŠD

 

Provozní zaměstnanci

Jan Vachoušek školník - údržbář
Bohuslava Hammerbauerová uklízečka
Miroslava Valdmanová uklízečka

Školní jídelna

Bc.Monika Psohlavcová vedoucí školní jídelny
Miloslava Rubášová kuchařka
uklízečka školní jídelny
Ludmila Michaliková

kuchařka

Terezie Lokajová

kuchařka

Důležité odkazy

Sponzoři