PřihlášeníDesigned by:
canaletto

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

4.9.2017 Zahájení školního roku 2017/2018
31.1.2018 Ukončení vyučování v 1. pololetí
29.6.2018 Ukončení vyučování v 2. pololetí
3.9.2018 Zahájení školního roku 2018/2019

 

Termíny prázdnin a svátků

28.9.2017

Den české státnosti

26.10.2017 a 27.10.2017

Podzimní prázdniny

17.11.2017

Den boje za svobodu a demokracii

23.12.2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

2.2.2018

Jednodenní pololetní prázdniny

12.3.2018 - 18.3.2018

Jarní prázdniny

29.3.2018 - 30.3.2018

Velikonoční prázdniny

2.4.2018 Velikonoční pondělí
1.5.2018 Svátek práce
8.5.2018 Den vítězství

2.7.2018 - 31.8.2017

Hlavní prázdniny

 

 

Den otevřených dveří

úterý 20.3.2018 od 14.00 do 17.00 hod

 

ico9

Zápis

do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019

 

 

Středa 4.04.2018 od 14.00 do 17.00 hod
Čtvrtek 5.04.2018 od 14.00 do 17.00 hod

 

Informační den pro rodiče žáků budoucí 1.třídy

úterý 22.5.2018 od 15.00 hod (změna termínu)

 

Termíny třídních schůzek - objekt Dr.E.Beneše 129, Sušice

 • úterý 12.9.2017 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • úterý 31.10.2017
 • úterý 9.1.2018
 • úterý 3.4.2018
 • úterý 29.5.2018

Termíny třídních schůzek - objekt Komenského, Sušice

 • čtvrtek 14.9.2017 * (týká se pouze 1. třídy ZŠ)
 • čtvrtek 2.11.2017
 • čtvrtek 11.1.2018
 • čtvrtek 5.4.2018
 • čtvrtek 31.5.2018

Třídní schůzky se budou konat vždy na 1. stupni ZŠ od 15.00 hod

na 2. stupni ZŠ od 15.45 hod (individuální konzultace s vyučujícími 2. stupně ZŠ již od 15.00 hod)

V případě, že budou rodiče požadovat informace o svém dítěti mimo uvedené termíny třídních schůzek, mohou si domluvit individuální termín. Vyučující nebudou poskytovat informace v době, kdy vyučují.

Termíny pedagogických rad

 • úterý 29.8.2017  - Zahajovací porada
 • úterý 14.11.2017  -Čtvrtletní porada
 • úterý 23.1.2018 - Pololetní porada
 • úterý 17.4.2018 - Třičtvrtěletní porada
 • čtvrtek 21.6.2018 - Závěrečná porada

Pedagogické rady a provozní porady se budou konat vždy ve sborovně školy od 14.00 hod, nebude-li uvedeno jinak dodatečnou informací na nástěnce ve sborovně školy.

Učební osnovy

I. až IX. ročník

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Základní školy T. G. Masaryka

 

 ico10

 

Vyučovací hodiny

 

1. hodina: 8.00 - 8.45

2. hodina: 8.55 - 9.40

3. hodina: 9.55 - 10.40

4. hodina: 10.50 - 11.35

5. hodina: 11.45 - 12.30

6. hodina: 12.40 - 13.25

7. hodina: 13.55 - 14.40

V případě, že rodiče potřebují projednat s vyučujícími jakékoliv záležitosti týkající se jejich dítěte, je tak možné učinit výhradně v době, kdy učitel nevyučuje, tj. před vyučováním, po vyučování, v průběhu hodin, kdy učitel nevyučuje nebo o přestávkách. V takovém případě je vhodné si schůzku předem domluvit.

Žáka lze v průběhu vyučovací hodiny uvolňovat z výuky pouze ve výjimečných případech, tj. při zdravotních obtížích, při plánované návštěvě odborného lékaře, při vážných rodinných situacích apod. V takovém případě může žák ze školy odcházet výhradně pod dozorem zákonného zástupce žáka nebo pod dozorem zákonným zástupcem pověřené zletilé osoby, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 

Zaměstnanci školy - školní rok 2017/2018

Učitelský sbor

PaedDr.Richard SmolaPaedDr. Richard Smola

ředitel ZŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr.Daniela Formanová

zástupce ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odloučené pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Sušice Komenského 59

 

Mgr.Anna Potužníková třídní učitelka 1.E
Jana Hambergerová asistent pedagoga
Mgr.Monika Čermáková třídní učitelka 2.E
Michaela Šípová asistent pedagoga
Mgr.Hana Hasnedlová třídní učitelka 3.E
vedoucí učitelka
Bc.Ivana Hesová asistent pedagoga
Mgr.Roman Lupíšek třídní učitel 4.E
Kristýna Mészárosová asistent pedagoga
Mgr.Danuše Kratochvílová třídní učitelka 5.E
Pavla Vaníková asistent pedagoga
Mgr.Dagmar Hraničková učitelka 

Školní družina

Iva Fabšicová vychovatelka ŠD
Pavla Vaníková vychovatelka ŠD

 

Provozní zaměstnanci

Jan Vachoušek školník - údržbář
Bohuslava Hammerbauerová uklízečka
Miroslava Valdmanová uklízečka

Školní jídelna

Bc.Monika Psohlavcová vedoucí školní jídelny
Miloslava Rubášová kuchařka
uklízečka školní jídelny
Ludmila Michaliková

kuchařka

Terezie Lokajová

kuchařka

Důležité odkazy

Sponzoři