PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Ekotýden

Ach jo, uběhlo to jako voda po jarním tání. Ale náramně jsme si tento dubnový týden užili. Povídali jsme si o tom, co ekologie vlastně je, jak vztahy v přírodě fungují, jak je třeba citlivě přistupovat ke všem zásahům do krajiny a jak ji ochraňovat. Ekologická témata jsme zpracovávali v projektech a provázela naše vyučování více než jindy. Celý týden probíhal sběr papíru. Tímto děkuje rodičům a příznivcům školy, kteří přispěli sběrem odpadového papíru (celkem i s podzimním sběrem úctyhodných 7372 kg) k částce, za kterou všichni žáci pojedou na výlet na Šumavu. Jeden den si čtvrťáci a páťáci vyšlápli za nádraží na exkurzi do čistírny odpadních vod, kde jsme tedy valili oči, jaká páchnoucí břečka sem přitéká ze sušické kanalizace. Ale pozor! Výsledkem dokonalého procesu, kterým nás odborně prováděl pan Pavlata, byla krásně čistá voda proudící potrubím zpět do řeky. Týden jsme zakončili již tradičním Dnem Země, který pro nás připravili lektoři NP Šumava. Letos byly tématem české pralesy. Vědomostní úkoly byly zábavné a přitažlivě připraveny a výsledkem celého rébusu bylo číslo 160. Tolik let totiž uplynulo od založení šumavského pralesa Boubín. Pracovníkům SEV v Kašperských Horách moc děkujeme za program. Jenže my jsme se nenechali jen bavit, vzdělávat a zkoušet. Sami jsme přiložili ruce k dílu v dalším pokračování akce „Ukliďme si Česko“. Vše potřebné nám se Šumavskou odpadovou společností zařídila paní Janošíková z NP Šumava. Na podzim jsme vás informovali o nepořádku v Luhu. I nyní jsme nasbírali 8 pytlů a pneumatiku, moc jste se tedy nepolepšili! My jsme měli dobrý pocit a radost, že jsme něco dokázali. Týden skončil a my se vracíme k učebnicím, abychom dohnali učební plán, ale tento týden nám dal víc než je v učebnicích. Ještě nás čeká jezero Laka za sebraný papír, a pak už budeme počítat dny do prázdnin. Mějte se pěkně a žijte v souladu s ekologií! Učitelé a žáci ZŠ T.G.Masaryka v Komenského ulici.

 

 

 

 

Důležité odkazy

Sponzoři