PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Hle, hle, támhle v Betlémě

 

„Hle, hle támhle v Betlémě…“

znělo z úst žáků a žaček hudebního kroužku ZŠ TGM – Komenského ulice, který přišel ve čtvrtek 13. 12. 2018 zazpívat pro radost babičkám a dědečkům z našeho města žijících v Domově důchodců v Sušici.

Aby se našim seniorům zpestřil předvánoční čas, následovalo po zpěvu vánočních koled vystoupení Dramatického kroužku, ve kterém si žáci připravili divadélko o zvěstování P. Marii a narození Ježíška. Všichni „herci i zpěváci“ spolu se svými učitelkami věří, že potěšili srdíčko každého účastníka a do nového roku jim popřáli za celou školu hlavně zdraví a pohodu. 

 

Důležité odkazy

Sponzoři