PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Turnaj ve skoku do výšky

Téměř celý únor trénovaly děti všech tříd skok do výšky a ve čtvrtek 28. února měly možnost  v tělocvičně naší školy ukázat, jak se ve skákání zdokonalily. Do turnaje se přihlásilo celkem 19 dětí z druhé, třetí, čtvrté a páté třídy a výsledky dopadly následovně.

 

Kategorie 2. a 3. třída

1. místo Alexander Fiklík (105 cm)

2. místo Jan Szedmák (100 cm, čtyři opravy)

3. místo Matěj Lhotka (100 cm, pět oprav)

 

Kategorie 4. a 5. třída

1. místo Ondřej Hátle (115 cm)

2. místo Jan Nedvídek (110 cm, tři opravy)

3. místo Marie Luisa Krištofová (110 cm, pět oprav)

Školka ve škole

Tradičně už několik let se malí předškoláci chodí podívat, jak to v té veliké doopravdové škole vypadá. V polovině února navštívili školkáčci se svými učitelkami ZŠ T.G. Masaryka v Komenského ulici. Jeden den jsme ve škole přivítali děti z MŠ Tylova a druhý den z MŠ Smetanova. Předškoláci navštívili pět dílniček – výtvarnou, hudební, přírodovědnou, pohybovou a počítačovou. O odborné vedení se postarali učitelé školy a školou děti provázely paní asistentky. Paní učitelky ze školky si mohly tedy po zásluze odpočinout, nebo nahlížet, jak si jejich svěřenci skvěle vedou. Opravdu šikovné děti, někteří už chtěly ve velké škole rovnou zůstat. Tak vydržte milí budoucí žáčci a v září naviděnou!

Mejdan v knihovně

Ale ten v prosinci byl! Jindy tak tichá čítárna, studovna, půjčovna knih, ale i místo setkávání prima lidiček se stejnými zájmy se najednou hemžila malými čtenáři, kteří vůbec nečetli, ani si nepůjčovali, ani nestudovali. Blbli a dováděli, hodovali, tahali tombolu, vyráběli veselé placky a zpívali karaoke. To  ovšem poté, co jim vedoucí knihovny, paní Votavová, předala diplomy za úspěšné splnění pěti soutěžních úkolů s rozmanitými tématy, které děti plnily od září. I náš Čtenářský klub ze ZŠ T.G.Masaryka v Komenského ulici se úspěšně soutěžního klání zhostil a na tenhle báječný mejdan byli naši malí čtenáři pozváni. Moc za ten zážitek děkujeme všem milým dámám z knihovny, přejeme mnoho radostných chvil v knihovně s vděčnými knihomoly a těšíme se na další akce. 

 

Sběr papíru

Zn. Vyměním papír za výlet

Jako každý podzim, i v září 2018, se v naší škole scházely balíky starých časopisů a použitého papíru. Nosili rodiče, učitelé, děti, ale také řada laskavých lidí z veřejnosti, až jsme ty hromady neměli kam dávat. Kontejnéry musely být dva a odvezly více než 4 tisíce kilogramů papíru k recyklaci. Odměnou bude žákům opět výlet po Šumavě, který letos plánujeme ve spolupráci s NP Šumava. Děkujeme všem, kterým není lhostejný hromadící se odpad a podporují tuto akci. Nadále vyzýváme všechny příznivce, že sběrová akce pokračuje stále. Stačí zabalený papír přinést do vestibulu školy, nebo vyčkat na vyhlášení sběrového týdne, kdy papír putuje rovnou do přistaveného kontejnéru. Přejeme krásný, pohodový rok 2019. Žáci a učitelé ZŠ T.G.M. v Komenského ulici

 

Hle, hle, támhle v Betlémě

 

„Hle, hle támhle v Betlémě…“

znělo z úst žáků a žaček hudebního kroužku ZŠ TGM – Komenského ulice, který přišel ve čtvrtek 13. 12. 2018 zazpívat pro radost babičkám a dědečkům z našeho města žijících v Domově důchodců v Sušici.

Aby se našim seniorům zpestřil předvánoční čas, následovalo po zpěvu vánočních koled vystoupení Dramatického kroužku, ve kterém si žáci připravili divadélko o zvěstování P. Marii a narození Ježíška. Všichni „herci i zpěváci“ spolu se svými učitelkami věří, že potěšili srdíčko každého účastníka a do nového roku jim popřáli za celou školu hlavně zdraví a pohodu. 

 

Hub jako po dešti

Ano, přesně tak.  Celé léto jsme naříkali, že nerostou a slunce vypalovalo všechno, na co dosáhlo, stačilo pár deštíků a září se předvedlo jako houbařský kabrňák. Skoro to vypadalo, že letos nebude z čeho výstavu hub udělat. A najednou košíky přetékaly a houbaři svazovali rukávy u košilí. Na veřejnosti se o ničem jiném nemluvilo, než kdo, kde a kolik jich našel a jak máma nadávala, že už jí lezou krkem. I v naší škole ZŠ TGM-Komenského se sešlo na výstavu tolik hub, že nám šla hlava kolem. Byla to nádhera a my jsme se mohli pochlubit veřejnosti nejen počtem hřibů a mochomůrek, ale i úžasně složenými houbovými zahrádkami, které děti se svými rodiči vytvořily. Děkujeme všem, kteří na výstavu přispěli svými úlovky nebo pochvalnou větou do kroniky.

 Jen ještě jedna věc mě trápí a neodpustím se ji zmínit. Právě davy lidí, kteří se vydaly do lesa, po sobě bohužel zanechávají takové množství nepořádku, že jsem byla doslova znechucena! Kdekoliv jste se poblíže cesty mrkli do lesa, všude na vás vybaflo množství rozmoklých ubrousků a papírů svědčících o tom, že tam dvounozí konali potřebu. My jsme tomu říkali podpapíráci. No, děti do lesa samy nechodí, takže my dospělí bychom jim měli být vzorem – takhle? Prosím, zamyslete se nad tím, ať naše krásné lesy zůstanou půvabnými a nehyzdí je něco tak zbytečného. Tak  houby - zachovejte nám přízeň!                                                                                                                                               DH

 

houby2

Dárek na rozloučenou

Naposledy jsme se vypravili na báječné setkání v městské knihovně. Celý školní rok pracoval náš čtenářský klub na plné obrátky, o čemž svědčí i pěkně tlustá kronika aktivit malých čtenářů. Vždycky jsme se ale moc těšili do knihovny, kde pro nás paní Kamila Vrhelová  připravovala zajímavá témata se kterými jsme dále pracovali. Poslední setkání v tomto šk. roce se neslo v duchu dárků. No, z čeho myslíte, že jsme dárky vyráběli? Jasně, z vyřazených knih (umřely na opotřebování, jak my říkáme). Nelíbí se vám ošuntělé desky staré knihy? Jen ji otevřete a ve vyřezaném obsahu se na vás usměje bezva utajený dárek. Jaký? To už bychom prozradili moc! Zkuste to, jistě i vy najdete doma knihu, která už si svoji práci odvedla. My děkujeme Kamile i paní vedoucí knihovny za vstřícné a milé jednání a rádi bychom spolupracovali i další školní rok.     Čtenáři ZŠ T.G.M. v Komenského ul.

      

Ekotýden

Ach jo, uběhlo to jako voda po jarním tání. Ale náramně jsme si tento dubnový týden užili. Povídali jsme si o tom, co ekologie vlastně je, jak vztahy v přírodě fungují, jak je třeba citlivě přistupovat ke všem zásahům do krajiny a jak ji ochraňovat. Ekologická témata jsme zpracovávali v projektech a provázela naše vyučování více než jindy. Celý týden probíhal sběr papíru. Tímto děkuje rodičům a příznivcům školy, kteří přispěli sběrem odpadového papíru (celkem i s podzimním sběrem úctyhodných 7372 kg) k částce, za kterou všichni žáci pojedou na výlet na Šumavu. Jeden den si čtvrťáci a páťáci vyšlápli za nádraží na exkurzi do čistírny odpadních vod, kde jsme tedy valili oči, jaká páchnoucí břečka sem přitéká ze sušické kanalizace. Ale pozor! Výsledkem dokonalého procesu, kterým nás odborně prováděl pan Pavlata, byla krásně čistá voda proudící potrubím zpět do řeky. Týden jsme zakončili již tradičním Dnem Země, který pro nás připravili lektoři NP Šumava. Letos byly tématem české pralesy. Vědomostní úkoly byly zábavné a přitažlivě připraveny a výsledkem celého rébusu bylo číslo 160. Tolik let totiž uplynulo od založení šumavského pralesa Boubín. Pracovníkům SEV v Kašperských Horách moc děkujeme za program. Jenže my jsme se nenechali jen bavit, vzdělávat a zkoušet. Sami jsme přiložili ruce k dílu v dalším pokračování akce „Ukliďme si Česko“. Vše potřebné nám se Šumavskou odpadovou společností zařídila paní Janošíková z NP Šumava. Na podzim jsme vás informovali o nepořádku v Luhu. I nyní jsme nasbírali 8 pytlů a pneumatiku, moc jste se tedy nepolepšili! My jsme měli dobrý pocit a radost, že jsme něco dokázali. Týden skončil a my se vracíme k učebnicím, abychom dohnali učební plán, ale tento týden nám dal víc než je v učebnicích. Ještě nás čeká jezero Laka za sebraný papír, a pak už budeme počítat dny do prázdnin. Mějte se pěkně a žijte v souladu s ekologií! Učitelé a žáci ZŠ T.G.Masaryka v Komenského ulici.

 

 

 

 

Školní družina na ledu

V říjnu 2017 jsme poprvé obuli brusle a vkročili se školní družinou na led zimního stadionu v Sušici. Byli jsme rádi, že nám pomohly při prvních krocích hrazdičky. Každou středu jsme měli led pro sebe a za pár týdnů jsme už hrazdičky nepotřebovali. V březnu, na první jarní den, jsme se na ledě rozloučili se zimou soutěží v rychlobruslení. Všichni se naučili bruslit báječně. Teď vezmeme míče a hurá za sluníčkem na hřiště.

                                                                                                                                žáci ŠD

 

Důležité odkazy

Sponzoři