PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Nabídka školních kroužků

Pravidelná činnost kroužků bude zahájena od začátku října 2018 (nedohodne-li se vyučující se žáky jinak).
Pro přihlášené žáky je účast na činnosti kroužků povinná.

Z činnosti kroužku mohou žáky omluvit pouze zákonní zástupci žáka.

 

  Konverzace v anglickém jazyce - pro žáky 5.- 9.tříd, konverzační hodina (45 min) s rodilou Američankou Danielle Mueller

 • termín konání - úterý v době 14.00 - 16.30 hod
 • 800,- Kč/školní rok
 • přihlášky u Mgr.Karausové

   

  Dramatico6ický kroužek - pro žáky 2. - 9.tříd, umělecký přednes jednotlivců i kolektivu, pěstování vztahu k literární tvorbě, pravidelná dramaticko-hudební pásma k mnoha výročím (Den seniorů, Mikuláš, Živý Betlém, Tři králové, soutěže, Den matek, Dny Sušice apod.)

  • termín konání - den a hodina budou upřesněny po dohodě
  • 50,-Kč/školní rok
  • vedoucí Mgr.Šišková

    Matematický kroužek - rozšiřující matematika pro žáky 9.tříd, učivo, které žáci využijí v 1.ročníku střední školy

  • termín konání - dle domluvy
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr. Potužáková

   Bavíme se češtinou - doplňování učiva a příprava na přijímací zkoušky

  • termín konání - den a hodina budou upřesněny po dohodě
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr. Šišková

  fotakFotografický kroužek - učíme se dívat na svět kolem nás. Žáci se dozví něco o historii forografie, seznámí se s různými fotografickými technikami, naučí se základní pravidla fotografování a vyzkouší si klasickou a digitální fotografii v různých fotografických žánrech; výstupem celoroční práce je výstava fotografií v některých výstavních prostorách v Sušici;

  • pro žáky 2.stupně ZŠ
  •  termín konání - předběžně pátek v odpoledních hodinách
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí Mgr. Kohoutová Vlková

   Historický kroužek - prohloubení znalosti historie, regionální dějiny, pomocné vědy historické

  • termín konání - po domluvě
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr. Šafářová

  VolejbalVolleyball_ball- základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

  • středa 7.00 - 7.45 hod
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí Mgr. Šafářová


   Nohejbal- základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

  • pro žáky 2.stupně ZŠ
  • termín konání - po dohodě
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí Mgr.Kotrba

  Florbal 2. stupeň - základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

  • termín konání - po dohodě
  • 50,-Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr.Kotrba

   

  ico4Florbal 1.stupeň - základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

  • úterý 7.00 - 7.45
  • 50,-Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr.Hupková

    Základy CNC strojů - obráběcí stroje řízené počítačem, 2 hodiny týdně

  • termín - po dohodě
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr. Valdman

    Výtvarka + etiketa - pro žáky 2.stupně

  • termín - pátek 12.40 - 13.25 hod
  • 50,- Kč/školní rok
  • vedoucí - Mgr. Oudesová

  Kroužky, které se budou konat na ZŠ TGM,

  odloučené pracoviště Komenského 59, Sušice

  (objekt u náměstí)

  Pěvecký kroužek – pro žáky 2. – 5. tříd, činnost zaměřena na zpěv, rytmická cvičení, přípravu na kulturní vystoupení, vedoucí – pí. Mgr. Kratochvílová, ,termín konání - středa, 13.00 - 13,45 hod, 50,- Kč / školní rok.

  Pohybové hry – pro žáky 1. a 2. tříd, vedoucí pí. Mgr. Čermáková, termín konání - pátek, 6.vyuč.hod., 50,- Kč / školní rok.

  Počítačové hry a internet – pro žáky 2. a 4. třídy - základy práce na PC, seznámení s možnostmi, které poskytuje internet, rizika spojená s používáním internetu, vhodné internetové hry pro žáky této věkové kategorie; vedoucí – p. Mgr. Lupíšek, termín konání – úterý, 6.vyuč. hod, 50,- Kč / školní rok.

  Výtvarný kroužek pro žáky 1.-3.tříd  - práce s hrnčířskou hlínou, seznámení s výtvarnými metodami, výtvarné činnosti v přírodě. Vedoucí Mgr. Hraničková, termín konání - pátek 13.00 -13.45 hod, 50,-Kč/školní rok

  Sportovní hry – teorie a praxe různých sportovních disciplín (atletika, gymnastika, míčové hry, jóga, posilování atd.), určenu pro žáky ZŠ praktické, příp. i pro další žáky, vedoucí – pí. Mgr. Hambergerová, termín konání – čtvrtek, 7.00 - 7.45 hod, 50,- Kč / školní rok 

  Dramatický kroužek - pro žáky 1.-3.třídy ZŠ, umělecký přednes jednotlivců i kolektivu, pěstování vztahu k literární tvorbě, dramitická pásma, vedoucí Mgr. Potužníková, termín konání - pondělí 6.vyuč. hod, 50,-Kč/školní rok

  Sportovní a pohybové hry - pro žáky 3.-5.třídy ZŠ, vedoucí - Mgr. Roman Lupíšek, termín konání - čtvrtek 6.vyuč. hodina, 50,- Kč/školní rok

   

   

                                                                                            

   

  Logopedie

  Děti se mohou přihlásit na logopedii i na doporučení třídního učitele na základě depistáže, kterou provede ve své třídě. Zařazeni budou převážně žáci I. stupně ZŠ, ale mohou docházet i žáci II. stupně ZŠ. Pokud již přihlášený žák bude navštěvovat logopedickou péči v nemocnici, bude možné navázat v nápravě řeči i ve škole.

  Náplň návštěvy:

  · Stanovení diagnózy

  · Sluchová, artikulační cvičení

  · Procvičování motoriky jazyka

  · Dechová cvičení

  · Vyvozování a náprava jednotlivých hlásek - formou her, použití hudebních nástrojů, použití obrázkového materiálu, atd.

  Výpis poruch řeči, které můžeme napravovat:

  · dyslálie (patlavost)

  · vývojová dysfázie, balbuties (koktavost), breptavost, dysartrie (nejčastěji u dětí s DMO), palatolálie (orofaciální rozštěpy) - u těchto poruch můžeme navázat na péči klinického logopeda.

  Žák by docházel jednou týdně v rozsahu 10 - 15 minut.Termín konání - úterý 7.00 - 7.45 hod. Účast na činnosti kroužku BEZPLATNÁ!

  Vedoucí: pí Mgr. Radka Hambergerová.

      

   

   Důležité odkazy

Sponzoři