PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Informace pro rodiče

Celoškolní vědomostní soutěž

Pojďte si ověřit své znalosti a zapojte se do vědomostní soutěže na naší škole!

Soutěž je určena především pro žáky 2. stupně ZŠ TGM, ale zapojit se mohou i žáci mladší. Soutěž bude probíhat v několika kolech v různých předmětech. Nejúspěšnější řešitelé, kteří nasbírají nejvíce bodů, budou oceněni na konci školního roku.

více informací  o soutěži- >ZDE acrobat

Začínáme právě teď!

otázky na září - dějepis ->ZDEword

odevzdávejtě pi uč. Šafářové do 30.září 2018

Soutěžní otázky najdete vždy zde na stránkách školy nebo na nástěnce v přízemí školy.

Internetová schránka důvěrylogo nntb

www.nntb.cz

  • internetová schránka důvěry pro žáky i rodiče
  • internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vyloučení z kolektivu na školách po celé ČR
  • zde bez obav můžete nahlásit problémy jednotlivců (vašich kamarádů, vás i vašich dětí) i kolektivu, ve kterém se necítíte dobře

 

Aktuální rozvrhy, suplování, plán akcí najdete na webové aplikaci BAKALÁŘ

Nabídka kroužků

Informace pro rodiče - školní kroužky

 Vážení rodiče,

 i v letošním školním roce nabízíme našim žákům řadu kroužků, které mohou vyplnit volný čas Vašich dětí a zároveň prohloubit jejich  znalosti nebo posílit jejich fyzickou odolnost. V případě, že projevíte zájem, aby Vaše dítě do kroužku nebo kroužků docházelo, vyplňte, prosím, přihlášku do pondělí 17.09.2018. Jestliže přihlásíte Vaše dítě do více kroužků, je třeba vyplnit jednoduchou přihlášku pro každý kroužek samostatně. Vyplněnou přihlášku předejte osobně nebo prostřednictvím dítěte třídní učitelce/ třídnímu učiteli. Pravidelná činnost většiny kroužků bude zahájena na počátku měsíce října 2017 (nedohodne-li se vyučující se žáky jinak). Pro přihlášené žáky je účast na činnosti kroužků povinná. Z činnosti kroužku mohou účastníky omluvit pouze zákonní zástupci žáka. Kroužky budou organizovány pouze v případě, že se přihlásí minimálně 10-12 žáků. RS

přihlášku možno vyzvednout u třídních učitelů

nabídka kroužků ->ZDE

 

Pokud potřebujete uvolnit své děti z vyučování na více než jeden den.

Prosím, vyplňte následující formulář ->ZDEword

Důležité odkazy

Sponzoři