Dramatický kroužek

Jako každý rok, ani letos nechybí vystoupení dramatického kroužku ToGaMa ze ZŠ T.G. Masaryka v Sušici, pod vedením Hany Šiškové, která již několik let v kuse udržuje tradici dělání radosti ostatním. A to směrem kultury.
Dramatický kroužek každoročně rozdává radost v Domově pro seniory, v nemocnici, v pensionu nebo v Prostoru (charita). Letos jsme se představili s dramatizací hry ,,Živý Betlém", kde se nejen hrálo, ale i zpívalo a tancovalo.
V tomto roce se ještě můžeme těšit na vystoupení ve škole T.G.M. Sušice. V příštím roce (druhé pololetí školního roku 2017/18) se představíme jako Živý Betlém na sušickém náměstí při příjezdu Tří králů.
Můžete se těšit i na další dramatizace na kterých již pracujeme, věříme, že si to užijete.

M. Jílek a Z. Valdmanová

besidka 2017  více fotografií ->ZDE

Aktualizováno 25. 2. 2018 18:15