PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Dokumenty

Zákony, vyhlášky

 

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ke stažení zde ->  acrobat
  • Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. Ke stažení zde -> acrobat
  • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Ke stažení zde -> acrobat
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Ke stažení zde -> acrobat
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Ke stažení zde -> acrobat
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními  vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ke stažení zde -> acrobat
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Ke stažení zde -> acrobat
  • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015. Ke stažení zde -> acrobat 

Č.j.: 1 447/2009-20

Školní vzdělávací plán Základní školy T. G. Masaryka

ke stažení zde ->word

Schválený rozpočet na rok 2017

k nahlédnutí zde ->excel

Výroční zpráva za školní rok 2012/13

k nahlédnutí zde ->word

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

k nahlédnutí zde ->word

Výroční zpráva za školní rok 2014/15

k nahlédnutí zde ->word

Výroční zpráva za školní rok 2015/16

k nahlédnutí zde ->word

Výroční zpráva za školní rok 2016/17

k nahlédnutí zde ->word

Výroční zpráva za školní rok 2017/18

k nahlédnutí zde ->word

 

 

Důležité odkazy

Sponzoři