PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Vítězství žačky ZŠ T. G. Masaryka v celostátní soutěžiphotocontest

Říká se, že do třetice všeho dobrého...., a tak jsme se již potřetí s Fotografickým kroužkem při ZŠ T. G. Masaryka Sušice rozhodli přijmout výzvu a přihlásili jsme se do soutěže PHOTOCONTEST. PHOTOCONTEST je fotografická soutěž, která je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE, určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Letos odborná porota vybrala tři témata, která mohli soutěžící reflektovat pomocí fotografie: portrét, strom a reportáž. Letošního ročníku se účastnilo 734 studentů z rekordních 119 škol. Odborná porota ohodnotila 1607 soutěžních fotografií a 55 jich bylo vybráno jako vítězných pro výstavu na Novoměstské radnici v Praze.

V této obrovské konkurenci se nám opět podařilo s fotografickým kroužkem postoupit. Vítěznými se staly 3 fotografie, jejichž autorkou je žákyně Aneta Omastová ze 7. třídy ZŠ T. G. Masaryka. A tak jsme 21. března vyrazily do Prahy na vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů. Již samotná účast na výstavě je obrovským úspěchem, takže o to větší byla naše radost z konečného umístění. Anetka se svými fotografiemi vyhrála 1. místo v kategorii Portrét a 2. místo v kategorii Strom a navíc si odnesla i cenu absolutního vítěze soutěže. Říka se, že do třetice všeho dobrého, a tohle bylo úžasné. Všechny finálové fotografie jsou k vidění ve výstavních prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Vítězství žáků ZŠ T. G. Masaryka Sušice není ovšem náhodné. Už v roce 2010 se naše žačky Jana Hubačová a Andrea Zíbarová účastnily soutěže „Co pro nás znamená Euro". Přestože se této soutěže účastnili mladí fotografové ze všech zemí EU, fotografie našich žaček se zařadily mezi 7 vůbec nejlepších.

Ve školním roce 2015/2016 se prezentoval fotografický kroužek v celostátní soutěži PHOTOCONTEST poprvé. A hned při první účasti v soutěži se 3 fotografie dostaly až do finále. V následujícím školním roce jsme se dostali o další krůček dále. Odborná porota totiž vyhodnotila dvě fotografie žačky Jaroslavy Pánkové jako mimořádně zdařilé. Hned ve dvou kategoriích, ve kterých Jarka své fotografie prezentovala, obsadila vynikající 3. místo.

Nezbývá než doufat, že fotografický kroužek bude mít stále tak nadšené a šikovné fotografy a dobré světlo!

Veronika Kohoutová Vlková a Richard Smola

 

Důležité odkazy

Sponzoři