PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školská rada

Školská rada

Datum zřízení školské rady: 1.1.2006

Školská rada byla zřízena na základě znění zákona č. 561/2004 Sb., § 167,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Usnesení Rady města Sušice č. 599 ze dne 31.10.2005.

Složení školské rady pro období 01.01.2015 – 31.12.2017

Zástupci za zřizovatele:

pí. Daniela Šedinová
pí. Bc. Miroslava Oudesová
pí. Marie Valdmanová

Zástupci za rodiče:

ZŠ TGM, Dr. E. Beneše 129 p. MUDr. Michal Svoboda
ZŠ TGM, Komenského 59, 1. stupeň ZŠ pí. Vendula Plánská
ZŠ TGM, Komenského 59, třídy ZŠ praktické pí. Jitka Hofmanová

Zástupci za pedagogické pracovníky:

ZŠ TGM, Dr. E. Beneše 129 pí. Mgr. Daniela Formanová
ZŠ TGM, Komenského 59, 1. stupeň ZŠ pí. Mgr. Hana Hasnedlová
ZŠ TGM, Komenského 59, třídy ZŠ praktické pí. Mgr. Ladislava Jansová

 

Výsledky  - Volba školské rady konané 30.10.17 ZŠ TGM, Dr.E.Beneše 129

ZDE acrobat

Výsledky - Volba školské rady konané 2.11.17 ZŠ TGM, Komenského 59, 1.stupeň ZŠ

ZDE acrobat

Výsledky - Volba školské rady konané 3.11.17 ZŠ TGM, Komenského 59, třídy zřízené podle § 16 školského zákona

ZDE acrobat

 

Bankovní spojení

Komerční banka Sušice  782783330207/0100

Důležité odkazy

Sponzoři