PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školní družina

Školní družinaSD letecky den

Školní družina má dvě oddělení

provoz: denně  6.00 - 16.30

vychovatelky ŠD: p. Jitka Brzáková,p. Petra Orošová,  p.Věra Naušová

zájmová činnost ve školní družině:

 

Pondělí

15.00-16.15

Šikulka J.Brzáková
Úterý 14.30-16.15 Kuchařinka
P.Orošová
Středa 15.00-16.00 Tanečky J.Brzáková
Čtvrtek 15.00-16.15 Veselé malování
P.Orošová
Pátek 15.00-16.00 Počítače  P.Orošová

 

 Zájmové činnosti jsou určeny pro děti, které o ně projeví zájem, bez ohledu na talent v dané oblasti. Přijímáme děti od 1.třídy.

 

Roční plán vzdělávání pro školní družinu
na školní rok 2016/2017

Pro každý kalendářní měsíc jsme zvolili jedno téma, ke kterému směřuje převážná většina činnosti školní družiny. Práce v odděleních je konkrétněji uvedena v týdenních plánech a žáci vědí předem, na co se mohou těšit. Plán je zpracován úměrně věku, znalostem a dovednostem žáků v jednotlivých odděleních.

Při činnosti uplatňujeme zásady pedagogiky volného času, neboť školní družina není pokračováním školního vyučování. Práci koordinujeme se školou a učiteli.

Výtvarné práce prezentujeme v prostorách školní družiny a školy. Každý měsíc pořádáme společné akce většího rozsahu. V příloze ročního plánu zařazujeme akce, které se nám již dříve osvědčily, a proto je nechceme vynechat. Jednou ročně pořádáme společné akce pro žáky a rodiče.

Motto: Příroda kolem nás

 

 Vyhlášky školní družiny

Školní vzdělávací program ->ZDEword

Zásady bezpečnosti ->ZDEword

 

Vnitřní směrnice - ZDEword

 

Vnitřní řád ŠD ->ZDEword

 

Generální souhlas ŠD->ZDEword

Důležité odkazy

Sponzoři