PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Kroužek CNC strojů dělá dětem radostcnc stroje

Jak jsme již dříve informovali širokou veřejnost, od nového školního roku 2017 – 2018 funguje v Základní škole T. G. Masaryka Sušice kroužek CNC strojů. Navštěvuje ho celkem 15 žáků od 6. do 9. třídy. Činnost tohoto kroužku není tak jednoduchá, jak by se zdálo, protože vyžaduje teoretickou přípravu v konkrétním programu na PC. I přes tuto náročnost se ho snaží žáci navštěvovat a nevynechat ani jednu hodinu. Zajímavostí je, že i žáci s tzv. „průměrným prospěchem" zde dosahují výborných výsledků. To je důkazem toho, že vhodná motivace a citlivý přístup dokážou mnoho.
Proto jsme se společně rozhodli v tomto předvánočním čase uspořádat soutěž v rámci našeho kroužku na téma „Vánoce". Výrobků se sešlo mnoho a musím přiznat, že výborných, kvalitních. Výsledkem je, že jsem nedokázal určit „nejlepšího" a „nejhoršího". Pochvalu si zaslouží všichni žáci, a proto byli odměněni všichni stejně. Výrobky našich žáků si mohou nejen žáci školy a učitelé, ale i rodiče prohlédnout v přízemí školy. Vitrínu plnou našich výrobků pravidelně obměňujeme a přidáváme nové zajímavé exponáty.
Do nového roku si přejme, aby motivace a nadšení našich žáků vydrželo i v příštím období a v dalších letech školní docházky. Možná, že si někdo z nich zvolí tento obor jako svoje budoucí povolání.  Mgr. Václav Valdman

cnc stroje 1

Důležité odkazy

Sponzoři