PřihlášeníDesigned by:
canaletto

3D modelování na ZŠ TGM Sušice

V dubnu 2019 proběhly na naší škole dva projektové dny 3D modelování v softwaru Autodesk Inventor. Projekt je podporován Plzeňským krajem, Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a firmou Autodesk.

Projektovým dnům předcházela prezentace pane Ing. Zdeňka Jůzy, Ph.D., který dokázal žáky zaujmout natolik, že o kurz projevilo zájem více jak 35 % žáků druhého stupně. Žáci, kteří mají zájem o 3D modelování zaplní počítačovou učebnu celkem 4x. Zapojit se mohli všichni žáci, nejen ti, kteří chtějí po skončení základní školy studovat technické obory, ale i ti, kteří si jen chtějí zkusit, co dokáží. Zapojili se i žáci, kteří školní učivo nezvládají jen na jedničky. Žák s autismem vytvořil jednu z nejlepších prací.

Všechny žáky práce velmi zaujala a s programem si hravě poradili. Mohu říci, že byli moc šikovní. Pod vedením pana Jůzy a jeho vynikajících pomocníků dokázali vymodelovat stromeček, na kterém si vyzkoušeli základní postupy 3D modelování. Poslední dvě hodiny žáci získané dovednosti uplatnili při vlastní tvorbě. Pan Jůza žáky pochválil za přístup i za výsledky jejich práce a některé vyzval, aby se zúčastnili soutěže v 3D modelování, která proběhne v červnu v Plzni.

Ti, kteří již projektový den absolvovali, mají zájem pokračovat. Další část žáků se zatím těší na další dva projektové dny, které proběhnou v měsíci květnu. Daniela Formanová

Ve čtvrtek 25. dubna se konala pro deváťáky školní akce 3D modelování. Cílem těchto hodin bylo naučit nás vymodelovat si nějaký 3D objekt na počítači. Celý kurz trval 6 hodin. První 4 hodiny jsme se učili vymodelovat strom. Nejdříve kmen, potom dolní část a jako třetí horní část stromu. Nakonec jsme si stromeček vybarvili. Následující 2 hodiny jsme si mohli vytvořit, co jsme chtěli. Někdo tvořil domy, jiný auto, má kamarádka podkovu a já třeba hrneček. Pan a jeho asistentka byli moc hodní. Moc se mi tyto hodiny líbily a chtěla bych si je rozhodně zopakovat. KP žákyně 9. ročníku

3D modelovanivíce fotografií ->ZDE

Důležité odkazy

Sponzoři