Přihlášení



Designed by:
canaletto

Přežili jsme zimu!

Víte, jak se zabalit na pobyt v zimní přírodě a co potřebujete s sebou? Jak funguje adaptace na chlad a teplo u zvířat a u člověka, a jak se tedy správně obléct? Jak se orientovat v mapě i v terénu? Jak se neztratit? Co dělat, když se někdo po cestě zraní? Co když nám dojde voda k pití? Jak se zaváže uzel? Jak se rozdělá oheň a postaví jednoduchý přístřešek? My už ano!

Parta odvážlivců z 8. tříd ZŠ T.G. Masaryka s paní učitelkou Kohoutovou a panem učitelem Kotrbou se ve dnech 5. – 7. března vydala na náročnou expedici do Envicentra Podbranský mlýn PROUD v Horažďovicích s názvem Přežij zimu. Během těchto tří dnů zde na nás čekal bohatý program. Hned po seznámení a vybalení jsme se dozvěděli, jak se správně připravit na výlet do zimní přírody, co všechno je třeba si vzít s sebou a taky co správného na sebe. Učili jsme se, jak se orientovat v krajině pomocí hvězd, Slunce, a taky jak si vyrobit svůj vlastní kompas. Povídali jsme si o různých adaptacích na chlad i na teplo u zvířat a o tom, jak je to u nás u lidí. Večer jsme dostali čelovky a mapu a vydali jsme se ještě na noční bojovku po městě, kde jsme na jednotlivých stanovištích luštili kódované zprávy.

Druhý den šlo už do tuhého. Vyzkoušeli jsme si, že bez jídla a bez vody to nejde. A tak jsme si svačinu museli „ulovit“ pomocí luku a rozdělat oheň křesadlem. Pokusili jsme se vyrobit přírodní filtr a získat z přírody pitnou vodu. Odpoledne jsem se už v opravdové vánici vydali na zimní výpravu. Cestou jsme zachraňovali raněného, zdolávali vrchol Prácheň pomocí provazu nebo se zavázanýma očima, a taky soutěžili o nejlépe postavený přístřešek. Vzhledem k tomu, že sněžilo a byla opravdová zima, bylo to velké dobrodružství. Poslední den na nás čekalo vázání uzlů a vyrábění tzv. náramku přežití. Pak už zbývalo jen napsat děkovné dopisy všem v Proudu, rozloučit se a vyrazit na nádraží a zpět do Sušice.

„Mně se líbily všechny aktivity poslepu, kdy jsem se musel řídit podle ostatních.“ Štěpán Švelch

„Nejvíce se mi líbilo, že jsme vyráželi na výlety za každého počasí a museli jsme zdolávat různé úkoly.“ Kateřina Rendlová

„Já jsem byl nejvíc rád, za chování a přístup všech vedoucích a líbili se mi společné večery.“ Marek Podlipský

VKV

8tr prezij zimuvíce fotografií - >ZDE

Video - This is our school ZŠ T.G.Masaryka

Kačka, Šimon, Viky, Adam, Kája, Vašek, Pepa, Bára, Klárka, David ze třídy 8.B představují svou školu v angličtině. Není to vůbec jednoduché stoupnout si před kameru a začít mluvit česky, o to těžší je to v angličtině. Byl to jejich první pokus a myslím si, že až na drobné gramatické chybičky a přeřeky, nebyl vůbec špatný. 

Moc bych jim všem chtěla poděkovat za krásný čas, který jsme strávili při natáčení a za jejich úžasné napady, nadšení, samostatnost a energii, kterou byli ochotni do tohoto videa vložit.  Jana Karausová

možnost shlédnout video - >ZDE

 

Anglické divadlo

26. 3. 2018 – Anglicko – české výukové představení s profesionálními divadelníky z divadelního centra Zlín pro mladší i starší žáky.
Cílem představení v anglickém jazyce bylo atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce, překonávat případné zábrany a zároveň prožít umělecký zážitek.
Mladší žáci shlédli veselou pohádku s písničkami o netradičním dědictví v podobě kocoura „ Puss in boots" (Kocour v botách).
Starší žáci měli možnost shlédnout zajímavý příběh, anglický projev s použitím atraktivních dialektů v představení „Peter Black". JP

anglicke divadlovíce fotografií ->ZDE

Vítězství žačky ZŠ T. G. Masaryka v celostátní soutěžiphotocontest

Říká se, že do třetice všeho dobrého...., a tak jsme se již potřetí s Fotografickým kroužkem při ZŠ T. G. Masaryka Sušice rozhodli přijmout výzvu a přihlásili jsme se do soutěže PHOTOCONTEST. PHOTOCONTEST je fotografická soutěž, která je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE, určeného studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol celé České republiky. Letos odborná porota vybrala tři témata, která mohli soutěžící reflektovat pomocí fotografie: portrét, strom a reportáž. Letošního ročníku se účastnilo 734 studentů z rekordních 119 škol. Odborná porota ohodnotila 1607 soutěžních fotografií a 55 jich bylo vybráno jako vítězných pro výstavu na Novoměstské radnici v Praze.

V této obrovské konkurenci se nám opět podařilo s fotografickým kroužkem postoupit. Vítěznými se staly 3 fotografie, jejichž autorkou je žákyně Aneta Omastová ze 7. třídy ZŠ T. G. Masaryka. A tak jsme 21. března vyrazily do Prahy na vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů. Již samotná účast na výstavě je obrovským úspěchem, takže o to větší byla naše radost z konečného umístění. Anetka se svými fotografiemi vyhrála 1. místo v kategorii Portrét a 2. místo v kategorii Strom a navíc si odnesla i cenu absolutního vítěze soutěže. Říka se, že do třetice všeho dobrého, a tohle bylo úžasné. Všechny finálové fotografie jsou k vidění ve výstavních prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Vítězství žáků ZŠ T. G. Masaryka Sušice není ovšem náhodné. Už v roce 2010 se naše žačky Jana Hubačová a Andrea Zíbarová účastnily soutěže „Co pro nás znamená Euro". Přestože se této soutěže účastnili mladí fotografové ze všech zemí EU, fotografie našich žaček se zařadily mezi 7 vůbec nejlepších.

Ve školním roce 2015/2016 se prezentoval fotografický kroužek v celostátní soutěži PHOTOCONTEST poprvé. A hned při první účasti v soutěži se 3 fotografie dostaly až do finále. V následujícím školním roce jsme se dostali o další krůček dále. Odborná porota totiž vyhodnotila dvě fotografie žačky Jaroslavy Pánkové jako mimořádně zdařilé. Hned ve dvou kategoriích, ve kterých Jarka své fotografie prezentovala, obsadila vynikající 3. místo.

Nezbývá než doufat, že fotografický kroužek bude mít stále tak nadšené a šikovné fotografy a dobré světlo!

Veronika Kohoutová Vlková a Richard Smola

 

Noc s Andersenem v družině ZŠ T. G. Masaryka

Letos uspořádala školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Sušice již druhý ročník akce nazvané "Noc s Andersenem.. Všichni účastníci, děti z prvních tříd, se už nemohli dočkat na večer a noc strávenou ve škole. Na letošní rok připadá kulaté výročí vydání knihy Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce". Je tedy jasné, že byl celý večer věnován právě pohádkám z této knihy.
Prvním úkolem, který stál před dětmi ihned po příchodu do družiny, byla příprava "pelíšků" na spaní v tělocvičně. Pak již večer plný četby zahájil pan ředitel Richard Smola četbou úryvku z pohádky "Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort". Děti byly mile překvapené, že vidí pana ředitele i v jiné roli.
Aby si prvňáčci od čtení trochu odpočinuli, pustili se s chutí do výroby malých polštářků ve tvaru kočičí hlavy, a to za vydatné pomoci šikovné paní zástupkyně Daniely Formanové a vychovatelek. Práci děti přerušily až po příchodu milé návštěvy, a to paní Daniely Šedinové z Městského úřadu Sušice. Přinesla dětem spoustu hezkých dárků a dočetla jim zbývající část výše uvedené pohádky.
Když už pejsek s kočičkou "dopekli" dort a zlý pes byl potrestan, šli naši malí šikulové dokončit výrobu polštářků. Všem se náramně povedly. Po dobře odvedené práci přešly všechny děti do kuchyňky, kde již měly připravenou večeři od hodných maminek. Hlad a chuť byly obrovské.
Posledním hostem, obdobně, jako loni, byla paní učitelka Žaloudková, která děti zaujala pohádkou "O pyšné noční košilce". Vyvrcholením večera byla tajemná cesta temnou noční školou. Jediným zdrojem světla byly baterky a rozzářené dětské oči. Na konci cesty čekal na všechny předem připravený "pelíšek", do kterého se malí nocležníci s chutí uložili. A aby se našim nejmenším dobře usínalo, poslechli si pohádku na dobrou noc "Jak si pejsek roztrhl kaťata".
Sobotní vstávání proběhlo nad očekávání dobře, I když už v 6 hodin. Děti se nemohly dočkat, až se nasnídají a budou si moci vyrobit papírového pejska. Naši malí šikulové opět dokázali, jak jsou zruční. V upomínku na prožité dobrodružství děti ještě obdržely pamětní listy. Předtím, než se rozešly a rozjely do svých domovů, se ještě podepsaly do kroniky.
Závěrem bychom chtěly poděkovat jak přítomným hostům, kteří nám zpříjemnili večer, tak i rodičům, kteří nám pomohli zdařilou akci uskutečnit. Vychovatelky ŠD

noc s andersenemvíce fotografií ->ZDE

Důležité odkazy

Sponzoři