PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Stromy a člověk
projekt fotografického kroužku ZŠ T.G. Masaryka

S fotografickým kroužkem jsme zakončili další projekt vernisáží a výstavou. Již podruhé jsme se snažili pomocí fotografií zachytit stromy. Stromy jako solitéry, lesy, aleje, nebo i stromy spojené s činností člověka. Stromy, které míjíme každý den při svých cestách. Stromy, které tu byly mnohem dříve než my..... Do projektu jsme se snažili zapojit i práce výtvarné a literární, a tak jsme letos na stejné téma vyhlásili na naší škole fotograficko – výtvarnou soutěž. Do soutěže se zapojili jak žáci ZŠ T. G. Masaryka (a to i z 1. stupně), tak i žáci ze ZŠ Komenského, a bylo opravdu z čeho vybírat. Přijďte se přesvědčit sami, jak se děti umějí dívat!
Výstavu můžete navštívit ve výstavních prostorách radnice v Sušici od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 a to až do 28. března 2018. Jste srdečně zváni!

Veronika Kohoutová Vlková

vystava stromy lidevíce fotografií z vernisáže výstavy ->ZDE

Mladí výtvarníci ZŠ T. G. Masaryka vidí stromy "tančit a zpívat"...

... a nejen to. Proud myšlenek našich žáků, vlna otázek a odpovědí, otazníků i vykřičníků přitlačily mou ruku k tabuli, když jsme na začátku jedné z hodin výtvarné výchovy v rámci metody brainstormingu hovořili na téma "Stromy a člověk".

Naše děti si přirozeností jim danou uvědomují, čím vším nám stromy jsou, jak prolínají našimi životy, i to, že ony nás nepotřebují.Ale přemýšleli jste někdy o tom, jak bychom my přežili bez nich? Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, půda, kterou ony svými kořeny chrání před erozí, stavební materiál, palivo, potrava, léky, stín, krása, ticho a příběhy, jež nám šeptá jejich listí ve větru, nádherná hymna přírody, v níž smíme smáčet své vyprahlé duše a čerpat novou sílu pro sebe i pro druhé ... . Chrání nás před nečasem, hladem, chladem i bídou. Převelice mnoho vidí naše děti ("děti"?) a je třeba poslouchat pozorně, co říkají, co si myslí, učí nás svou bezprostředností vidět pravou, čistou a nepokřivenou pravdu o věcech kolem nás, o nich i o nás samotných.

Některé práce našich dětí si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy  http://www.zstgmasaryka.cz/galerie/zs-t-g-masaryka/stromy-a-lide-obrazky . Zároveň Vás srdečně zveme na stejnojmennou výstavu fotografického kroužku. Fotografie budou doplněny výtvarnými pracemi našich žáků. Výstava bude zahájena na počátku měsíce února 2018 a bude probíhat až do konce března 2018, a to ve výstavních prostorách sušické radnice. Až si budete tvorbu našich dětí prohlížet, dívejte se očima našich žáků a svým srdcem, stojí to za to. JO

Dramatický kroužek

Jako každý rok, ani letos nechybí vystoupení dramatického kroužku ToGaMa ze ZŠ T.G. Masaryka v Sušici, pod vedením Hany Šiškové, která již několik let v kuse udržuje tradici dělání radosti ostatním. A to směrem kultury.
Dramatický kroužek každoročně rozdává radost v Domově pro seniory, v nemocnici, v pensionu nebo v Prostoru (charita). Letos jsme se představili s dramatizací hry ,,Živý Betlém", kde se nejen hrálo, ale i zpívalo a tancovalo.
V tomto roce se ještě můžeme těšit na vystoupení ve škole T.G.M. Sušice. V příštím roce (druhé pololetí školního roku 2017/18) se představíme jako Živý Betlém na sušickém náměstí při příjezdu Tří králů.
Můžete se těšit i na další dramatizace na kterých již pracujeme, věříme, že si to užijete.

M. Jílek a Z. Valdmanová

besidka 2017  více fotografií ->ZDE

Kroužek CNC strojů dělá dětem radostcnc stroje

Jak jsme již dříve informovali širokou veřejnost, od nového školního roku 2017 – 2018 funguje v Základní škole T. G. Masaryka Sušice kroužek CNC strojů. Navštěvuje ho celkem 15 žáků od 6. do 9. třídy. Činnost tohoto kroužku není tak jednoduchá, jak by se zdálo, protože vyžaduje teoretickou přípravu v konkrétním programu na PC. I přes tuto náročnost se ho snaží žáci navštěvovat a nevynechat ani jednu hodinu. Zajímavostí je, že i žáci s tzv. „průměrným prospěchem" zde dosahují výborných výsledků. To je důkazem toho, že vhodná motivace a citlivý přístup dokážou mnoho.
Proto jsme se společně rozhodli v tomto předvánočním čase uspořádat soutěž v rámci našeho kroužku na téma „Vánoce". Výrobků se sešlo mnoho a musím přiznat, že výborných, kvalitních. Výsledkem je, že jsem nedokázal určit „nejlepšího" a „nejhoršího". Pochvalu si zaslouží všichni žáci, a proto byli odměněni všichni stejně. Výrobky našich žáků si mohou nejen žáci školy a učitelé, ale i rodiče prohlédnout v přízemí školy. Vitrínu plnou našich výrobků pravidelně obměňujeme a přidáváme nové zajímavé exponáty.
Do nového roku si přejme, aby motivace a nadšení našich žáků vydrželo i v příštím období a v dalších letech školní docházky. Možná, že si někdo z nich zvolí tento obor jako svoje budoucí povolání.  Mgr. Václav Valdman

cnc stroje 1

Mikulášská nadílka

Po roce nás opět navštívil sv. Mikuláš se svými spolupracovníky čerty a anděli.
Brány z pekla i nebe se s naší zemí propojily i v základní škole T.G. Masaryka v Sušici. Nejdřív vyšlo velké množství čertů a andělů s Mikulášem, kteří zamířili pokárat hříšníky a po odčinění všechny odměnili nadílkou, hned poté se všichni přemístili i na ZŠ Komenského a do Klíčku, kde probíhalo to samé.
V odpoledních hodinách Mikuláš i s pár kolegy navštívili Sokolovnu, tam přinesl nadílku dětem zaměstnanců Sušické nemocnice.
Užili si to nejen děti či rodiče, ale také studenti 1. i 2. stupně ZŠ.
M. Jílek a Z. Valdmanová

mikulas 17více fotografií ->ZDE

Důležité odkazy

Sponzoři