PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Oslava 100 let republiky100 let republiky

ZŠ T.G. MASARYKA SLAVILA 100. VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Republice je sto let! A to je obrovský důvod to oslavit. Naše škola Tomáše Garrigua Masaryka se o to, v rámci svých možností, dostatečně postarala.

Paní učitelka dějepisu Mgr. Jiřina Šafářová naplánovala již předem exkurzi do míst úzce spjatých s T.G.M. V Lánech se skupina žáků poklonila jeho památce a položila květiny na jeho hrob. Cestou zpět se putující výletníci zastavili v Praze na výstavě Doteky státnosti. Před samotnými oslavami paní učitelka též připravila s žáky 9.tříd rozhlasovou relaci ke 100. výročí Československé republiky.Tentýž den hned ráno vítali u vyzdobené nástěnky dva stylově oblečení žáci své vrstevníky a každému darovali ,,zlatý" čokoládový penízek se symbolem stovky. Každý s ním naložil jinak. Někdo si jej uschoval na památku, někdo jej ,,ochutnal". Abychom ještě znovu podtrhli důležitost oslav, stylově oblečený pár připomněl stoleté výročí v jednotlivých třídách a současně pozval na oslavy ve městě i v médiích. Tuto část zorganizovaly paní Mgr. Hana Šišková a paní Mgr.Veronika Kohoutová Vlková spolu s parlamentem školy.

Slavilo se i sportem. Pan učitel Mgr. Václav Kotrba připravil štafetový běh na Andělíček. Zahájení proběhlo u sochy Tomáše Garrigua Masaryka, kdy pan učitel připomněl význam a smysl této akce i slova T.G. Masaryka. Po náročném běhu byli žáci odměněni domácí perníkovou medailí opět ,,se stovkou". Cílem nebylo jen vítězství a dobré umístění, ale hlavně hezká vzpomínka na oslavu výročí.

V jednotlivých hodinách se s dětmi situace, která vedla před sto lety ke vzniku republiky, samozřejmě probírala a šikovní žáci si ještě průběžně připravovali různé prezentace s politickou, hudební i sportovní tématikou.

Masarykova republika už neexistuje, Masarykův sen se však nerozplynul. Češi se stále k ideám našeho prvního prezidenta vraceli a vracejí a lze předpokládat, že se k nim ještě mnoho let vracet budou. Děti byly akcí velmi nadšené. Kateřina Rendlová 9.A

 více fotografií ->ZDE

Důležité odkazy

Sponzoři