PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Školní parlament ZŠ T.G.M.

Proč jsme založili školní parlament?

  • Je dobrým komunikačním prostředkem mezi žáky a vedením školy.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci s třídou.
  • Podporuje žáky a pomáhá jim.
  • Zlepšuje atmosféru ve škole (akce, soutěže: Den naruby, Tři přání,...)
  • Podporuje charitu ( projekty: víčka pro Kubíčka, pomoc Nepálu, Kola pro Afriku, Krabice od bot,...)
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci.
  • Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

Co na školním parlamentu děláme?
Scházíme se podle potřeby, minimálně však jednou do měsíce, vždy ve čtvrtek šestou vyučovací hodinu v učebně přírodopisu. Naší hlavní činností je příprava různých projektů, akcí nebo charitativních sbírek. Snažíme se zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky a diskutujeme o dění ve škole. Věnujeme pozornost námětům z řad našich spolužáků. Ti je mohou vznést přímo v parlamentu nebo prostřednictvím svých zástupců - členů ŠP. Každý z nás má funkci, kterou v parlamentu zastává a je jeho důležitou součástí. Parlament nás učí a naučil spoustu věcí, které se nám budou hodit i do samostatného života.
Volby do školního parlamentu:

Volby se konají vždy na začátku školního roku. Každá třída si zvolí 2 zástupce, kteří se stávají členy parlamentu na celý školní rok. Člen parlamentu může požádat o odstoupení, pokud uvede vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu. O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament.

Role ve školním parlamentu:

předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky
místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu
mluvčí: prezentuje ŠP navenek, má na starosti prezentaci na facebooku a www stránkách
novinář: má na starosti prezentaci ŠP v Sušických novinách, na facebooku a www stránkách
fotograf: zajišťuje fotodokumentaci z akcí ŠP
rychlá spojka: má na starosti rychlý přenos informací mezi členy
koordinátor: připravuje program schůzky, rozvíjí u členů potřebné dovednosti, tak aby ŠP fungoval co nejlépe

Školní kolo 6. a 7. tříd v malé kopaná vyhrála třída 7.B.

Dne 11.10.2018 proběhlo druhé kolo v malé kopané mezi mladšími žáky školy. Za pěkného počasí se jej zúčastnila čtyři družstva.
Výsledky:
1. místo - třída 7.B (Kolář, Přibyl,Šmíd, Turek, Pavlíček a Fremund)
2. místo - třída 7.E (Hubený, Holman, Plánský, Prosser, Říha a Herzig)
3. místo - třída 6.B (Zíbar, Urban, Illek, Stupka, Boldizár a Koželuh Petr)
4. místo - třída 6.E (Mestl, Zeman,Falout, Kroščeň a Abrahám)

mala kopana 6 7 tridvíce fotografií ->ZDE

Dopravní výchova - VÝSLEDKY

Jízda zručnosti a znalost dopravních značek

třída 1.A Nela Haspeklová 38:19, Vojtěch Vaněk 41:29

třída 2.A Eliška Vintrová 37:34, Filip Beránek 33:98

třída 2.B Zuzana Hájková 36:77, Matěj Kodad 33:78

třída 3.A Bára Podlešáková 31:05, Láďa Dobiáš 36:45

třída 4.A Petra Kotalová 34:34, David Podlipský 36:73

Jízda zručnosti a řešení křižovatek

třída 5.A Kačka Dušková 33:96, Marek Melišek 34:00

dopravni soutez 18více fotografií ->ZDE

Sportovní pětiboj

V pátek 5.10.2018 jsme uspořádaly pro děti z 1. stupně sportovní pětiboj. Děti soutěžily v pěti disciplínách – trojskok, běh na 50 m, člunkový běh, hod míčkem, vytrvalostní běh. Podpořit je přišli sourozenci, rodiče i prarodiče. Letos podruhé jsme dětem zpestřily dopoledne jízdou zručnosti na koloběžkách doplněnou o pravidla dopravní výchovy. Pomáhali i naši nejstarší, deváťáci, kterým patří také velké poděkování. Sportovní dopoledne se vydařilo, všechny děti s velkým napětím očekávaly, jak dopadly v bodování. Vyhodnocení se uskutečnilo v tělocvičně, nejlepší sportovci a sportovkyně si odnesli drobné věcné ceny, diplom a medaili. I ostatní byli odměněni sladkostmi a drobnými dárky. Učitelky 1. stupně

1.místo - Ouda David(5.A), Matoušková Alena (4.A), Šrejma Jindřich (3.A), Podlešáková Bára (3.A), Turková Karolína (1.A), Vaněk Vojtěch (1.A)

2.místo –Podlipský David (4.A), Bálková Nela (5.A), Pajer Jan (3.A), Ježková Andrea (3.A), Haspeklová Nela (1.A), Šmatera Michael (1.A)

3.místo- Florián Tomas(5.A), Kotalová Petra (4.A), Beránek Filip (2.A), Hájková Zuzana (2.B), Harantová Františka (1.A), Potužník David (1.A)

sport petiboj 1stvíce fotografií ->ZDE

Žáci školy uspěli v soutěži družstev XTERRA 2018.

- biatlon (2km běh se střelbou)
- kolo (3 km na čas)
- orientační běh (2 km s mapou)
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže tříčlenných družstev XTERRA 2018, v počtu 9 družstev. Ve své kategorii mladší žáci uspěli:
Hoši:
2.místo - Drábek Matyáš, Podlipský Marek, Švelch Štěpán
3.místo - Hubač Václav, Fryje Lukáš, Blažek Lukáš
Mix:
2.místo - Janková Klára, Hlavenka Štěpán, Jakubová Kateřina

Všem účastníkům XTERRA 2018 patří poděkování za splnění podmínek soutěže a vzornou reprezentaci školy. VK

Xterra 2018více fotografií ->ZDE

Důležité odkazy

Sponzoři